Rezervēt biļeti

Informācija pasažieriem


Vecuma ierobežojumi

Personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var ceļot tikai pieaugušā pavadībā, vai ar vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts.